O obxetivo deste curso é que o alumnado mellore o seu coñecemento e técnicas de cumplimentación dos documentos administrativos.   

O curso de Lingua Castelá II forma parte do módulo Comunicación e Sociedade do 2º curso de FP Básica de "Servizos Administrativos" xunto con lingua galega, lingua inglesa e sociais.

Este curso de Lingua Castelá está dividido en cinco bloques ou temas:

Ortografía.

Textos.

Morfosintaxe.

Lingua e Sociedade.

Literatura


Este curso é unha parte do módulo de Aplicacións Básicas de Ofimática, de 2º curso de Formación Profesional Básica de Servizos Administrativos. 

A lo largo del curso veremos la evolución histórica del departamento de RRHH y su papel en la empresa en la actualidad.