ADGG0408 Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais.